نرخ تورهای طبیعت‌گردی که نیاز به مرخصی ندارند

حق شهروندان برای زندگی شایسته و داشتن کارآمدترین قواعد بهداشت و درمان
توریسم نوشت: برج کبوترخانه ورزنه، تپه سیلک، باغ فین کاشان، پیاده‌روی در تپه‌های سرخ رنگ مریخی،دیدار از غار زیبای چال نخجیر و آشنایی با دنیای مرموز زیر زمین، جنگل‌پیمایی در جنگل‌های لفور، ایران و… چندین فعالیت جذاب دیگر همه مستلزم سفری کوتاه و یک روزه است که بدون چک و چانه زدن با رئیس تان برای مرخصی در آخرین ماه سال می توانید با استفاده از تورهایی برنامه ریزی شده و آماده پنج شنبه و جمعه را به دل طبیعت بزنید.

حق شهروندان برای زندگی شایسته و داشتن کارآمدترین قواعد بهداشت و درمان