نخستین جشنواره آدم برفی در خوی

حفظ سرمایه انسانی اولین و مهمترین هدف پدافتد غیر عامل است
نخستین جشنواره و مسابقه آدم برفی صبح امروز به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری خوی در پارک بزرگ ملت این شهر خوی برگزار شد.

حفظ سرمایه انسانی اولین و مهمترین هدف پدافتد غیر عامل است