ایران انفجار تروریستی بغداد را به شدت محکوم کرد

حضور ولید معلم در تهران برای چه بود؟
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان انفجارهای امروز در شهرک صدر و مرکز بغداد را که به کشته و زخمی شدن ده ها کارگر و شهروند بی گناه عراقی انجامید به شدت محکوم کرد.

حضور ولید معلم در تهران برای چه بود؟