سایه سنگین سینما بر دنیای کتاب

حضور موفق شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو
کتاب‌هایی با محوریت شخصیت‌های مشهور دنیای والت دیزنی و دیگر نام‌های آشنای سینمای آمریکا به فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌ها راه یافتند.

حضور موفق شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو