اسنپ و تپسی از فروشگاه گوگل هم حذف شدند

حضور علی کریمی در تمرین نفت
به دنبال حذف اپلیکیشن‌های ایرانی، اپلیکیشن اسنپ و تپسی از فروشگاه گوگل حذف شدند.

حضور علی کریمی در تمرین نفت