پاسخ دولت به رفاه خانوارهای آسیب‌پذیر/ نوبخت: مقرری مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی زیاد شد

حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس در مناطق سیل زده آذربایجان غربی
سخنگوی دولت اعلام کرد مقرری دریافتی از سوی خانوارهای آسیب پذیر که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی قرار دارند، افزایش یافته است.

حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس در مناطق سیل زده آذربایجان غربی