تجلیل از حسین علیزاده و محمود دولت آبادی در شب نشان نیما

حضرت پور در گفتگو با رادیو جوان: ارومیه ۱۴۰۴ شهری پاک، سبز و هوشمند است
مدیر مؤسسه مردم نهاد فرهنگی هنری نیما گفت: از حسین علیزاده و محمود دولت آبادی در هفتمین شب نشان نیما در نوشهر تجلیل می شود

حضرت پور در گفتگو با رادیو جوان: ارومیه ۱۴۰۴ شهری پاک، سبز و هوشمند است