جنگ با سرنوشت یا در مسیر جاودانگی؛ بررسی وضعیت لژیونرهای ایرانی در اروپا

حسین انتظامی: خبرنگاران می‌توانند در شفاف سازی عملکردها فعال شوند
فصل جدید رقابت‌های باشگاهی در قاره اروپا از یکی، دو هفته قبل در برخی کشورها استارت خورد و این روند تا یکی، دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت تا تنور فوتبال در قاره سبز در تمام کشورها داغ شود.

حسین انتظامی: خبرنگاران می‌توانند در شفاف سازی عملکردها فعال شوند