چرا قشقاوی به تماشای «برد برد» نشست؟

حساسیت های معاملات مجازی مسکن
ایسنا نوشت: معاون پارلمانی، کنسولی و حقوقی وزارت امور خارجه به تماشای مستند برد برد به کارگردانی محسن خان جهانی در نخستین روز از جشنواره مستند سینما حقیقت نشست.

حساسیت های معاملات مجازی مسکن