روزنامه ایران:اصلاح طلبان باید بعضی از اعضای فعلی شورای شهر را دیگر نامزد نکنند

حزب اتحاد ملت ایران فعالیت خود را در بوشهر آغاز کرد
روزنامه ایران نوشت:در شورای فعلی تعدادی از نمایندگان از هر دو جناح در کسوت نمایندگان واقعی مردم عمل کردند و مقابل قوانین و مصوبات شورا و شهرداری که با منافع شهروندان در تعارض بود ایستادند .

حزب اتحاد ملت ایران فعالیت خود را در بوشهر آغاز کرد