تصاویر | تهران پس از بارش برف

حریق 3 پژو 206 در درکه
بارش برف پاییزی در تهران مناظر چشم‌نوازی را ایجاد کرده است.

حریق 3 پژو 206 در درکه