بیمه مرکزی چه هدفی را دنبال می‌کند؟

حریق گسترده کارگاه کفاشی در علی‌آباد قاجار/ خسارت مالی شدید اما بدون کشته و مصدوم
بیمه مسئولیت، یکی از رشته های بیمه ای است که رابطه تنگاتنگی با رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و برای افزایش سهم آن باید برنامه ریزی شود.

حریق گسترده کارگاه کفاشی در علی‌آباد قاجار/ خسارت مالی شدید اما بدون کشته و مصدوم