انتقادات سردار صفوی از بی‌توجهی به کادرسازی توسط مسئولان: ما چند مسئول مثل مرحوم پرورش داریم؟

حریق‌شبانه در پاساژ علاالدین/ آتش مهار شد
ایسنا نوشت: دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: من مرحوم پرورش را در سه جنبه اندیشه، اخلاق و عملکرد انسان مطلوبی یافتم.

حریق‌شبانه در پاساژ علاالدین/ آتش مهار شد