خاطرات شنیدنی مهران غفوریان در «دورهمی»

حریف پرسپولیس در صورت صعود مشخص شد
مهران غفوریان در برنامه «دورهمی» از وزن خود در هنگام تولد، تجدیدی و مردودی در دوران تحصیل، مزه شهرت و آخرین عشق زندگی‌‌اش گفت.

حریف پرسپولیس در صورت صعود مشخص شد