مسی غرامت گرفت و به خیریه اهدا کرد!

حرف‌های فوتبالی خواننده سرشناس/ پرسپولیس دهه 70 را ترجیح می‌دهم
فوق‌ستاره آرژانتینی بارسلونا، غرامت حاصل از تهمتی که به وی زده شده بود را به یک خیریه بخشید.

حرف‌های فوتبالی خواننده سرشناس/ پرسپولیس دهه 70 را ترجیح می‌دهم