اگر15میلیون غایب انتخابات، رای می دادند چه اتفاقی می افتاد؟

حرفهای تکاندهنده پسر ناخدای کشتی ای که با تیر سعودیها کشته شد/٤ ساعت با جنازه پدر روی دریا زجر کشیدم
اعتماد در مطلبی به قلم عباس عبدی نوشت:

نتایج انتخابات اخیر برحسب استان‌ها و فرمانداری‌ها منتشر شد. تحلیل این نتایج برحسب ویژگی‌های استانی و میزان مشارکت و جهت‌گیری مردم در رای دادن می‌تواند برخی آموزه‌ها را برای سیاستگذاری و فهم جامعه در اختیار قرار دهد.

حرفهای تکاندهنده پسر ناخدای کشتی ای که با تیر سعودیها کشته شد/٤ ساعت با جنازه پدر روی دریا زجر کشیدم