ادویه کاری قاتل سلول‌های سرطانی می‌شود

حراج منافع ملی
ایسنا نوشت: به گفته کارشناسان تغذیه، خوردن ادویه کاری می‌تواند به کشتن انواع خاصی از سلول‌های سرطانی بدون نیاز به شیمی درمانی کمک کند.

حراج منافع ملی