تالاب های فارس فراموش شدگان رو به احتضار

حذف قیمت مصرف کننده فعلا منتفی است، جریمه در انتظار متخلفان
«خبرجنوب» نوشت: درحالی که دولت سال ها در فارس محصولات پرآب بر کشت کرده، در شرایط کنونی اعتبارات کافی به استان نمی دهد.

حذف قیمت مصرف کننده فعلا منتفی است، جریمه در انتظار متخلفان