واکنش کیانوش عیاری به کنار گذاشته شدن فیلمش از جشنواره فجر

حامی پرندگان مهاجر باشیم
کیانوش عیاری کارگردان فیلم «کاناپه»تاکید کرد به هیچ عنوان به رای هیات انتخاب جشنواره اعتراض ندارد و اعتقاد دارد رد شدن فیلم «کاناپه» از سوی هیات انتخاب جشنواره، کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی بوده است.

حامی پرندگان مهاجر باشیم