مراحل پایانی حفر تونل از پاساژ کویتی‌ها برای رسیدن به زیرزمین پلاسکو

حاشیه‌های فاجعه در پلاسکو
ایرنا نوشت: حفر تونل از طریق ساختمان بازار کویتی ها برای راه یابی به زیرزمین و محل منبع گازوئیل در حال اتمام است.

حاشیه‌های فاجعه در پلاسکو