امسال چقدر خسارت به بیمه‌شدگان پرداخت شد؟

حاشیه‌سازی جدید کرار جاسم در فوتبال ایران
بیمه مرکزی ایران اعلام کرد: از آغاز امسال تا پایان آبان ماه 34 میلیون و 200 هزار بیمه نامه صادر و بیش از 101 هزار و 700 میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شد.

حاشیه‌سازی جدید کرار جاسم در فوتبال ایران