عقد دو تفاهم‌نامه واحدهای صنعتی لرستان با شرکت بایوتک جانگ جین از کره جنوبی

حادثه دیدگان معدن خاک نسوز ناغان بهبود یافتند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از عقد دو تفاهم‌نامه واحدهای صنعتی لرستان با شرکت بایوتک جانگ جین از کره جنوبی خبر داد.

حادثه دیدگان معدن خاک نسوز ناغان بهبود یافتند