سفارت روسیه در دمشق هدف خمپاره قرار گرفت

حادثه برای همسر و فرزند مرحوم هادی نوروزی
تسنیم نوشت: وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سفارت این کشور عصر امروز در دمشق با خمپاره هدف قرار گرفته است.

حادثه برای همسر و فرزند مرحوم هادی نوروزی