شکست قطعی احمدی‌نژاد در یارانه‌ها

جپاروف دو بازی استقلال را از دست داد!
شرق نوشت:اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، رفاه خانوارها را در سال‌های پایانی کاهش داده است.

جپاروف دو بازی استقلال را از دست داد!