بیچاره خانم مرکل!

جوجه جغد عقابی در عکس روز نشنال جئوگرافیک
سایت کگل این کارتون را با عنوان «سال نو مبارک خانم مرکل» منتشر کرد.

جوجه جغد عقابی در عکس روز نشنال جئوگرافیک