روسیه موشک‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی‌اش را از سوریه خارج نمی‌کند

جواد زنجانی: شهرکهای جدیدالتاسیس اردبیل نیازمند احداث فضاهای آموزشی هستند
ایسنا نوشت: یک منبع نظامی روسی اعلام کرد این کشور قصد ندارد تعداد موشک‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی خود در سوریه را کاهش دهد.

جواد زنجانی: شهرکهای جدیدالتاسیس اردبیل نیازمند احداث فضاهای آموزشی هستند