محمود صادقی:حقوق نمایندگان بدون رانت موقعیت۱۷تا ۲۱میلیون تومان است/شهرداری مشهد از تهران هم بدتر است

جهان طرف ایران را می‌گیرد یا ترامپ؟
ایلنا نوشت: نماینده مردم تهران تاکید کرد: امروز ملاحظه می‌کنیم که برخی شهرداران هم خود را مساوی با نظام می‌شمارند و هرگاه اهرم مبارزه با فساد به سمت آن‌ها نشانه گرفته می‌شود، گفته می شود ارکان نظام متزلزل شده است.

جهان طرف ایران را می‌گیرد یا ترامپ؟