این کلمات را انتخاب نکنید، هورمون استرس را افزایش می‌دهند/ راهی برای تحول مغز

جهانگیری: علیرغم کاهش بهای نفت، دستاوردهای اقتصادی کشور در کنترل تورم و اشتغال کم سابقه بوده است
خیلی مراقب باشید! خیلی زیاد… چون کلمه بعدی که شما به زبان می‌آورید می‌تواند تعیین کننده بقیه روز شما باشد.

جهانگیری: علیرغم کاهش بهای نفت، دستاوردهای اقتصادی کشور در کنترل تورم و اشتغال کم سابقه بوده است