۳ امتیاز تا رکوردشکنی پرسپولیس در لیگ برتر

جهانگیری: استقبال از حضور نیروهای مسلح در طرح‌های اقتصادی/ بخش خصوصی نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری است
تیم فوتبال پرسپولیس با کسب 3 امتیاز دیگر رکورد قهرمانی با بیشترین امتیاز را می‌شکند.

جهانگیری: استقبال از حضور نیروهای مسلح در طرح‌های اقتصادی/ بخش خصوصی نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری است