میترا حجار: آیا واقعا از هر راهی باید نان خورد؟!

جهانبخش: توپ‌هایمان گل نشد، باید بیشتر گل می‌زدیم
میترا حجار در جواب کسانی که معتقدند نخریدن ماهی قرمز برای سفره هفت‌سین بریدن نان ماهی‌فروشان است گفت: «آیا واقعا از هر راهی باید نان خورد؟!»‌

جهانبخش: توپ‌هایمان گل نشد، باید بیشتر گل می‌زدیم