روسیه پیشنهاد پیوستن به ائتلاف آمریکایی در سوریه را رد کرد

جنگ درون جناحی قالیباف با ابراهیم رئیسی
ایرنا نوشت: دو مقام پارلمانی روس پیشنهاد وزیر خارجه انگلیس برای پیوستن روسیه به ائتلاف آمریکایی در سوریه را رد کردند.

جنگ درون جناحی قالیباف با ابراهیم رئیسی