طیب‌نیا: بدهی دولت نسبت به کشورهای بزرگ دنیا پایین‌تر است

جنازه یک دپیلمات عراقی در مسکو کشف شد
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر چه بدهی دولت بسیار رقم بزرگ است اما هنوز نسبت به عمده کشورهای دنیا پائین تر است اما مشکل این است که میزان بدهی دولت سامان یافته نیست.

جنازه یک دپیلمات عراقی در مسکو کشف شد