ارسال قانون اساسی برای تمام شهروندان کشور از طریق پیامک

جمع آوری حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر تهران
معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسخه نرم‌افزاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای تمامی شهروندان ارسال کرد.

جمع آوری حدود ۳ هزار متکدی از سطح شهر تهران