تصاویر | مه غلیظ در اروپا و آسیا

جمع‌آوری کارتخوان‌های فروشگاهی بلااستفاده آغاز شد
مه غلیظ در بسیاری از کشورهای آسیا و اروپا سبب کاهش دید و ایجاد مشکلاتی برای مردم شده است به طوری که در برنامه قطارها و هواپیماها اختلال ایجاد شده است.

جمع‌آوری کارتخوان‌های فروشگاهی بلااستفاده آغاز شد