گندم دوروم توسط انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران تقسیم می شود

جلوگیری از قطع چندین اصله درخت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
طی بررسی های کارشناسی دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس گندم دوروم مورد نیاز جهت مصارف کارخانجات ماکارونی، از طریق انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران تقسیم می گردد.

جلوگیری از قطع چندین اصله درخت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانلود مستقیم تلگرام فارسی