توسعه مدارس غیردولتی اردبیل دنبال می‌شود/کمک مدرسه اجباری نیست

جلسه هم اندیشی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 9 لرستان با انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد
مهر نوشت: مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل توسعه مدارس غیردولتی را با هدف جذب مشارکت‌های عمومی از جمله اهداف این مجموعه در سال تحصیلی جاری عنوان کرد.

جلسه هم اندیشی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 9 لرستان با انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد