گرد و غبار عراقی هوای پنح شهرستان ایلام را در وضعیت هشدار قرار داد

جلسه توجیهی کاندیداهای شورای شهر و روستای کرج با حضور معاون دادستان کرج برگزار شد
تسنیم نوشت:معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام گفت: هوای ۵ شهرستان استان ایلام در وضعیت هشدار قرار گرفت.

جلسه توجیهی کاندیداهای شورای شهر و روستای کرج با حضور معاون دادستان کرج برگزار شد