رشد اقتصادی 6 ماهه نخست امسال مشخص شد

جشن میلاد رسول مهربانی در سالمندان سنندج
بر اساس آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال به 7.4 درصد رسید.

جشن میلاد رسول مهربانی در سالمندان سنندج