تاکید استاندار بر اختصاص ردیف ملی برای توسعه فرودگاه خرم‌آباد

جشن عاطفه‌ها نوزدهم مهر ماه با شعار «مهر در انتظار همدلی» برگزار می شود
استاندار لرستان گفت: اعتبارات استانی برای توسعه فرودگاه خرم‌آباد کافی نیست.

جشن عاطفه‌ها نوزدهم مهر ماه با شعار «مهر در انتظار همدلی» برگزار می شود