اجرای فرزند حسین علیزاده در پروژه «چند شب کمانچه»

جشن استقلال پاکستان رنگ خون گرفت/ 15 کشته؛ آمار اولیه از انفجار کویته
پروژه «چند شب کمانچه» در سومین شب خود، دوشنبه ۲۳ مرداد، میزبان صبا علیزاده، فرزند حسین علیزاده خواهد شد.

جشن استقلال پاکستان رنگ خون گرفت/ 15 کشته؛ آمار اولیه از انفجار کویته