میزبانی از جشنواره فجر، گامی مهم در اعتلای تئاتر تبریز

جشنواره تئاتر فجر دریچه بازگشت به عصر طلایی تئاتر تبریز
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلان شهر تبریز، دومین جشنواره ی استانی تئاتر فجر را گام بزرگی در مسیر بازگشت به روزهای اوج تئاتر استان و تبریز خواند.

جشنواره تئاتر فجر دریچه بازگشت به عصر طلایی تئاتر تبریز