جزئیاتی از مراسم جشن قهرمانی پرسپولیس

جزییات کشف آیفون و مموری توسط گمرک
سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس برای برگزاری جشن قهرمانی برنامه ویژه‌ای دارند.

جزییات کشف آیفون و مموری توسط گمرک