تصاویر | آموزش‌های نظامی حماس برای نوجوانان غزه

جزییات چالش‌های صنعت خوراک دام
جنبش حماس در طول فصل تابستان با راه‌اندازی اردوگاه‌هایی به نوجوانان شهر غزه آموزش‌های نظامی می‌دهد.

جزییات چالش‌های صنعت خوراک دام