حریق‌شبانه در پاساژ علاالدین/ آتش مهار شد

جزییات حمایت دولت از شرکت‌های فناوری محور
ایسنا نوشت: حریق‌شبانه در پاساژ علاالدین پیش از گسترش آتش مهار شد.

جزییات حمایت دولت از شرکت‌های فناوری محور