فیلم | پاریس این‌گونه به سال جدید خوش‌آمد گفت | نمایش خیره‌کننده آتش‌بازی

جزییات بازداشت قورباغه مکران/ در تهران روزانه ۲۰۰ خرده‌فروش دستگیر می‌شوند
هزاران نفر در خیابان شانزه‌لیزه پاریس به استقبال سال نوی میلادی رفتند. حاضران در این مراسم شاهد نمایش خیره کننده آتش بازی بودند.

جزییات بازداشت قورباغه مکران/ در تهران روزانه ۲۰۰ خرده‌فروش دستگیر می‌شوند