عکس | اعتصاب کشاورزان هندی با صورت‌های نیمه اصلاح شده

جزییات ایجاد بیش از۱۰۳ هزار شغل در سال ۹۶
تصویر زیر مربوط به اعتصاب کشاورزان ایالت «تامیل نادو» هند با صورت‌های نیمه اصلاح شده است که به علت خشکسالی شدید در این منطقه خواستار دریافت بسته حمایتی دولت فدرال هستند.

جزییات ایجاد بیش از۱۰۳ هزار شغل در سال ۹۶