واگذاری 10هزار مسکن مهر به کارگران اردبیلی

جزییات اعزام بزرگترین هیات اقتصادی صنعت خوراک دام ایران به خارج
10 هزار و 700 کارگر در استان اردبیل ‌از مسکن مهر بهره‌مند شده‌اند.

جزییات اعزام بزرگترین هیات اقتصادی صنعت خوراک دام ایران به خارج