تلخی نبود آیت الله هاشمی؛ تهدیدی که می‌تواند فرصت شود

جزییاتی از پرونده عروسی که با ساطور مادرشوهر کشته شد
نامه نیوز نوشت: در گذشته جریان ها و نهادهای خاصی که افکار و ایدئولوژی سیاسی آیت الله را قبول نداشتند، بارها علیه او اتهاماتی را عنوان می‌کردند که در این روزگار پساهاشمی، خلاف آن را به زبان آوردند.

جزییاتی از پرونده عروسی که با ساطور مادرشوهر کشته شد