کامرانی‌فر: خطای گرفته شده برای استقلال به اشتباه اعلام شد

جزییاتی از فصل محیط‌زیست برنامه‌ششم که می‌تواند حال طبیعت‌ایران را خوش کند/ روز سبز بهارستان
تسنیم نوشت: رئیس دپارتمان داوری درباره دیدار نفت و استقلال تهران توضیحاتی ارائه کرد.

جزییاتی از فصل محیط‌زیست برنامه‌ششم که می‌تواند حال طبیعت‌ایران را خوش کند/ روز سبز بهارستان