خواهش فردوسی‌پور از خانواده‌ها:مربی‌نماها را رسوا کنید لطفا!

جزییاتی از شکایت ۱۵زن آرایشگر از دزد تنومند/ سارق آرایشگاه‌های زنانه را شناسایی کنید
مجری برنامه نود در حاشیه برنامه‌اش از خانواده‌هایی که فرزندانشان در تیم‌های پایه فعالیت می‌کنند یک درخواست ویژه کرد.

جزییاتی از شکایت ۱۵زن آرایشگر از دزد تنومند/ سارق آرایشگاه‌های زنانه را شناسایی کنید